Çam Balı

Çam Balı
Çam Balı

Çam Balı çiçek balından daha koyu renktedir. Çam balı, çam ağaçlarındaki böceklerin bırakmış olduğu salgıları, bal arılarının toplayıp kovanlarda depoladığı bir salgı balıdır.

Çam balı çiçek balı gibi kristalize olmaz, donmaz.

Ülkemizde çam balı Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde yetişir. Ağırlıklı olarak Muğla, Aydın ve Antalya’da yetişir.